Politica de confidentialitate
LB Events

  Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EDWARD CONSULTING, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, ori o altă persoană.


   Scopul colectării datelor este: MARKETING SI PUBLICITATE.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru o evidenta a clientilor cat si pentru scopuri de marketing si publicitate.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor operatori.


Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Floraria FLORISSIMO, LB EVENTS, MOHITO TRAVEL.


                 □DA □NU


Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la contact@florissimo.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Prin comenzile pe care le realizezi, consultând oferta site-ului nostru iți dai acordul expres si neechivoc ca datele tale personale să fie prelucrate de către S.C. EDWARD CONSULTING S.R.L. operatorul www.florissimo.ro


Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil la adresa de mail contact@florissimo.ro


S.C. EDWARD CONSULTING S.R.L., operatorul acestui magazin online, este inregistrat in registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sub nr...............